Làm thế nào để sáng tạo hiệu quả trên X

X( twitter)

https://twitter.com/MinhHai_MO